Dansk Bogforlag

Helse og livsstil

Af Ellen G. White

ISBN: 8775321211

Udgivet af Dansk Bogforlag

Vælg variant:

Om stimulansers virkning på menneskets mentale og fysiske sundhed.

Afholdenhed var Ellen G. Whites yndlingsemne både i hendes skrifter og foredrag...

Læserne vil bemærke, at Ellen G. White, som døde i 1915, har virket i en periode, da terminologien var noget anderledes end i dag, hvor en detaljeret beskrivelse af forholdene måtte afvige fra det, vi nu er fortrolige med. For eksempel omtales salonen (the saloon). Skønt udskænkningsstederne i vore dage er anderledes end for hundrede år siden, så er det velkendt, at drikkevarene er af samme slags som dem, der blev brugt på Ellen g. Whites tid, og at de virker på legeme, sjæl og sind på samme måde som dengang...

Sådan som Ellen G. White har fremholdt emnet om afholdenhed gennem de mange år, hun har virket, så vil læseren hurtigt indse, hvor vigtigt det er.

Oversat fra Temperance

Om forfatteren

Ellen G. White (1827-1915) var en af grundlæggerne af Syvende Dags Adventistkirken. Hun havde bemærkelsesværdige åndelige gaver, og Adventistkirken opfatter hende som en profet, som gennem en lang række syner modtog vejledning fra Gud om en lang række emner, bl.a. forståelse af Bibelen, organisering af menigheden og den enkeltes åndelige liv.

Ellen G. White skrev gennem sit liv en lang række bøger, som har været til opmuntring og inspiration for millioner, og som er udgivet på over 140 sprog.

Blandt nøgleværkerne i hendes forfatterskab er "Den store strid" (også udgivet under titlerne "Konfrontation" og "Mod en bedre fremtid") og "Vejen til Kristus". Disse og mange andre kan købes hos Dansk Bogforlag.

Se mere af Ellen G. White