Dansk Bogforlag

Vejledning for menigheden 2

Af Ellen G. White

Udgivet af Dansk Bogforlag

Vælg variant:

Den periode på 19 år, som undervisningen i nærværende bind omfatter, var et tidsrum, der bragte udvidelser i Syvende Dags Adventisternes virksomhed. I de foregående årtier var læresætningernes grundvold blevet lagt, menigheden organiseret og en begyndelse gjort til sådanne ledende samfundsforetagener som litteratur-, sanatorie- og skolevirksomhed. Anledninger til missionsarbejde i fremmede lande begyndte at åbnes for os.

Den undervisning, der blev givet i den kritiske tidsperiode for at vejlede og beskytte menigheden og opbygge dens medlemmer, taler til vore hjerter i dag, når vi står over for lignende anledninger, problemer og ansvar.

Om forfatteren

Ellen G. White (1827-1915) var en af grundlæggerne af Syvende Dags Adventistkirken. Hun havde bemærkelsesværdige åndelige gaver, og Adventistkirken opfatter hende som en profet, som gennem en lang række syner modtog vejledning fra Gud om en lang række emner, bl.a. forståelse af Bibelen, organisering af menigheden og den enkeltes åndelige liv.

Ellen G. White skrev gennem sit liv en lang række bøger, som har været til opmuntring og inspiration for millioner, og som er udgivet på over 140 sprog.

Blandt nøgleværkerne i hendes forfatterskab er "Den store strid" (også udgivet under titlerne "Konfrontation" og "Mod en bedre fremtid") og "Vejen til Kristus". Disse og mange andre kan købes hos Dansk Bogforlag.

Se mere af Ellen G. White