Dansk Bogforlag

Syvende Dags Adventistkirken i Danmark

Af Kaj Pedersen

ISBN: 9788775324958

Udgivet af Dansk Bogforlag

Vælg variant:

I vore dage oplever vi ikke alene sekularisering, men i stigende grad udfordringen ved mødet med fremmede religioner. Vort land er desuden gennemsyret af tanker om "åndernes magt" og reinkarnation.

I denne situation har mange både yngre og ældre, studiegrupper og unge studerende fået voksende interesse for at få mere oplysning om de forskellige trossamfund, der lever og virker i Danmark.

Blandt de kristne kirkesamfund, der har forkyndt evangeliet i vort land fra sidste del af 1800-tallet er Syvende Dags Adventistkirken. Nærværende fremstilling har til hensigt at give en åben og nøgtern beskrivelse af, hvad dette evangeliske, protestantiske frikirkesamfund tror, lærer og står for. Læseren indføres således i syvende dags adventisternes forståelse af Bibelen og Bibelen alene som den inspirerede og autoriative kilde.

At der findes stærke meninger om afgørende teologiske spørgsmål i kristenheden er ingen hemmelighed. Det er de mange forskellige kirkesamfund et talende vidnesbyrd om. Samtidig har enhedsbestræbelserne, der er forstærket i vore dage, gjort det muligt for forskellige kirkesamfund at føre frugtbringende samtaler til bedre indbyrdes forståelse. Det er vigtigt, at man ikke forskanser sig i isolation, men at man derimod mødes for at samtale om de mange centrale trosanliggender, som man er fælles om - og at man samtidig viser kristen kærlighed og mod til at berøre og endog gennemdrøfte de modstridende synspunkter, man har.

Denne bog peger på trospunkter, som de fleste kristne har fælles. Den berører spørgsmål, som en del kristne ser ens på - og fokuserer helt naturligt på kristne læresætninger og den livsstil, der karakteriserer syvende dags adventisterne. I glimt fremstilles syvende dags adventisternes bibelske og historiske rødder, selvforståelse og historiske forløb med specielt sigte på kirkesamfundets historie i Danmark som en del af verdensbevægelsen. Det var lederen af Syvende Dags Adventistkirken i Danmark i midten af 1990´erne, Gunnar Pedersen, ThD,der udtrykte: Ingen kan rigtig forstå, hvad det vil sige at være syvende dags adventist, før de forstår, at Jesus Kristus er centeret i hele det adventistiske livssyn. Hver eneste læresætning, hver eneste tolkning af profetierne, hvert eneste etisk og moralsk valg er gennemsyret af troen på Jesus og er en fortsættelse af den holdning, hvormed han søgte at præge sine disciple."