Dansk Bogforlag

I troens bakspejl

Af Hans Jørgen Schantz

ISBN: 8775323060

Udgivet af Dansk Bogforlag

Vælg variant:

Bibelens centrale emne at mennesket bliver retfærdiggjort af nåde ved tro har altid været til debat. Adventistkirkens forfattere både i Danmark og i udlandet er blevet markeret gennem denne udgivelse.

Det 20. århundrede er slut. Syvende Dags Adventistforfattere har præget både tiden og samfundet som det profetiske ords utrættelige formanere.

De to store verdenskrige samt mellemkrigsårenes depression styrkede den eskatologiske tanke. Og adventbevægelsen voksede.

Her i det 21. århundrede er opgaven på mange måder vanskelig, men ikke umulig. Nye udtryksformer, nye medier danner alt sammen facetter i den enorme udfordring: at gøre de bibelske tanker forståelige og gribende. Retfærdiggjort af nåde ved tro møder det taknemlige menneske kærlighedens Gud.

Nye generationer - nye visioner. Adventhåbet, stadig præget af den glæde, der bærer fremad imod det himmelske borgerskab.