Dansk Bogforlag

Vejen til et bedre liv

Af Ellen G. White

Udgivet af Dansk Bogforlag

Vælg variant:

Denne bog beskriver naturens lægemidler så overbevisende, at der her er inspiration at hente til en ny livsstil. At leve i pagt med naturens og sindets love forlænger livet og forbedrer livskvaliteten.

Foruden at give dyb indsigt i mange væsentlige og praktiske spørgsmål om sundhed i krop og sind, vil denne bog også med sit kristne menneskesyn bibringe forståelsen af, hvordan vi kan hjælpe syge og nedbrudte medmennesker.

 

Om forfatteren

Ellen G. White (1827-1915) var en af grundlæggerne af Syvende Dags Adventistkirken. Hun havde bemærkelsesværdige åndelige gaver, og Adventistkirken opfatter hende som en profet, som gennem en lang række syner modtog vejledning fra Gud om en lang række emner, bl.a. forståelse af Bibelen, organisering af menigheden og den enkeltes åndelige liv.

Ellen G. White skrev gennem sit liv en lang række bøger, som har været til opmuntring og inspiration for millioner, og som er udgivet på over 140 sprog.

Blandt nøgleværkerne i hendes forfatterskab er "Den store strid" (også udgivet under titlerne "Konfrontation" og "Mod en bedre fremtid") og "Vejen til Kristus". Disse og mange andre kan købes hos Dansk Bogforlag.

Se mere af Ellen G. White